Mẫu in

Xin được gửi đến quý khách một số nhỏ mẫu in:

Tờ rơi A6 (135g, 170g, 250g, 300g)

a6_05 a6_01 a6_04 a6_09 a6_07
a6_02 a6_06 a6_08 a6_10 a6_03
a6_12 a6_13 a6_11

Tờ rơi DIN lang (1/3 của A4) (135g, 170g, 250g, 300g)

din_lang_01 din_lang_02 din_lang_03 din_lang_06 din_lang_07
din_lang_08

Tờ rơi DIN lang (6 mặt, A4 gấp lại 2 lần) (135g, 170g, 250g, 300g)

din_lang_6_01 din_lang_6_03 din_lang_6_02 din_lang_6_04 5

Cardvidit ( 250g, 260g, 290g, 300g, 350g, 450g, 460g)

vk_01 vk_06 vk_07 vk_02 vk_03

Einfache und doppelte Bonuskarte ( 250g, 260g, 290g, 300g, 350g, 450g, 460g)

b_doppelt_01 b_doppelt_02 b_doppelt_03

Geschenkgutscheine ( 250g, 260g, 290g, 300g, 350g, 450g, 460g)

gg_01 gg_02 gg_03 gg_04